Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 62/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 62/2017/NĐ-CP NGÀY 16/05/2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017
2 Số: 01/2016/QH14 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ: 01/2016/QH14 NGÀY 17/11/2016 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017