Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 04/TANDTC-PC Công văn số 04/TANDTC-PC ngày 09/01/2018 v/v áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quôc hội Hiệu lực ngày 09/01/2018
2 12/2017/QH14 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
3 100/2015/QH13 Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
4 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC Thông tư liên tịch 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/9/2012 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Bộ Thông tin và Truyền thông - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành Hiệu lực 10/09/2012
5 37/2009/QH12 Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/06/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.
6 01/2006/NQ-HĐTP Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự Thông qua ngày 12/05/2006
7 81/2002/TANDTC Công văn số 81/2002/TANDTC ngày 10/6/2002 về việc giải đáp các vấn đề nghiệp vụ; Hiệu lực ngày 10/6/2002
8 15/1999/QH10 Bộ Luật hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999 Thông qua ngày 21/12/1999