Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 04/TANDTC-PC Công văn số 04/TANDTC-PC ngày 09/01/2018 v/v áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quôc hội Tất cả điều khoản của BLHS 2015 áp dụng đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 0 phút ngày 01/01/2018 ...
2 12/2017/QH14 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
3 100/2015/QH13 Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.
4 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC Thông tư liên tịch 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/9/2012 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Bộ Thông tin và Truyền thông - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này nếu có vướng mắc phát sinh cần phản ánh về Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao để có giải thích, hướng dẫn bổ sung kịp thời./.
5 37/2009/QH12 Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/06/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
6 01/2006/NQ-HĐTP Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo
7 81/2002/TANDTC Công văn số 81/2002/TANDTC ngày 10/6/2002 về việc giải đáp các vấn đề nghiệp vụ; Trên đây là những giải đáp của Toà án nhân dân tối cao về một số vấn đề vướng mắc trong thực tiễn công tác của Toà án
8 15/1999/QH10 Bộ Luật hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999 Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999.