ĐIỂM TIN

Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng

05 Aug, 2021// Nhóm: Luật Cư trú

Phòng chống dịch Covid-19, Đà Nẵng đổi mẫu giấy đi đường mới, bắt đầu từ 12 giờ ngày 06/8/2021

Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng

01 Aug, 2021// Nhóm: Luật Cư trú

Phòng chống dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng cấp giấy đi đường cho người dân thống nhất theo mẫu

Điều kiện đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn được phép hoạt động tại Việt Nam phải có tư cách pháp nhân

Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Hộ kinh doanh có được nộp thuế theo phương pháp kê khai ?

11 Jul, 2021// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế

Đăng ký biến động đất đai

06 Apr, 2021// Nhóm: Luật Đất đai

Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà có thay đổi

Chế độ kế toán hộ kinh doanh

22 Feb, 2021// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh phải nộp tiền thuế theo phương pháp khoán hay kê khai thuế ?

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2021

10 Feb, 2021// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2021

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

11 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Dịch vụ chuyên môn

10 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ chuyên môn tại Việt Nam

Dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan

09 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan tại Việt Nam

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

08 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam

Dịch vụ thuê hoặc cho thuê kèm hoặc không kèm người điều khiển

08 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ thuê hoặc cho thuê tại Việt Nam

Các dịch vụ kinh doanh khác

08 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư các dịch vụ kinh doanh khác tại Việt Nam

Dịch vụ thông tin

08 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ thông tin tại Việt Nam

Dịch vụ nghe nhìn

07 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ nghe nhìn tại Việt Nam

Dịch vụ xây dựng

07 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ xây dựng tại Việt Nam