Tìm kiếm

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh được quy định chi tiết tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp

So sánh chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi có công ty tại Hà Nội, dự tính thành lập chi nhánh của công ty tại thành phố Đà Nẵng, nhưng tôi vẫn chưa biết nên thành lập chi nhánh hạch toán độc lập hay thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Vì vậy, tôi muốn được luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Văn phòng đại diện của công ty

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại thành phố Đà Nẵng! Tôi có công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, dự tính thành lập văn phòng đại diện của công ty tại thành phố Đà Nẵng, nên tôi muốn được luật sư tư vấn quy định của Luật doanh nghiệp về thành lập văn phòng đại diện, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, mức thu lệ phí môn bài, hồ sơ thủ tục khai nộp lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện của công ty.

Chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi muốn được luật sư tư vấn quy định của Luật doanh nghiệp về chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp, thủ tục khai nộp thuế môn bài, khai thuế giá trị gia tăng, hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và chế độ kế toán đối với chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi muốn được luật sư tư vấn quy định của Luật doanh nghiệp về chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp, thủ tục khai nộp thuế môn bài, khai thuế giá trị gia tăng, hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và chế độ kế toán đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp.

Đăng ký góp vốn đầu tư bằng tài sản là xe ô tô mới 100%

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại thành phố Đà Nẵng Việt Nam! Tôi đăng ký góp vốn đầu tư bằng tài sản là xe ô tô nhập khẩu tư nước ngoài, nên tôi muốn được luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện nhập khẩu xe ô tô, hồ sơ, thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xe ô tô mới 100% từ nước ngoài về Việt Nam, tôi phải chịu các loại thuế nào và thuế suất là bao nhiêm % khi nhập khẩu xe ô tô về Việt Nam.

Buôn bán nhỏ lẻ có phải đăng ký kinh doanh không ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại thành phố Đà Nẵng! Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa có ý định đăng ký tuyển dụng vào làm việc, lao động trong các doanh nghiệp, công ty hoặc các cơ quan khác, tôi dự định bắt tay ngay vào việc kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ của riêng mình, nhưng tôi không biết là hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ của tôi có phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh hay không, mong được luật sư tư vấn quy định của pháp luật về trường hợp này.

Các hình thức đầu tư tại Việt Nam của công ty nước ngoài

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại thành phố Đà Nẵng Việt Nam! Tôi là giám đốc của một công ty  tại Hoa Kỳ, hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ, đang có kế hoạch thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nên tôi muốn được Luật sư tại Việt Nam tư vấn về các hình thức đầu tư mà một công ty ở Hoa Kỳ có thể thực hiện đầu tư thành lập hiện diện thương mại của mình tại Việt Nam.

Cách ghi chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi muốn được tư vấn lựa chọn mã ngành kinh tế cấp 4 trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, cách ghi chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4 hoặc mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 trong giấy đề nghị đăng ky doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thành lập công ty tnhh mtv do một cá nhân làm chủ sở hữu.

Cách ghi ngành, nghề kinh doanh

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi muốn được luật sư tư vấn cách ghi ngành, nghề kinh doanh, lựa chọn mã ngành kinh tế cấp bốn, trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Đà Nẵng.

Mua bán công ty

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đã thoả thuận và đồng ý mua toàn bộ công ty của một người bạn, được thành lập theo loại hình công ty tnhh một thành viên, do một cá nhân làm chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, nên tôi muốn được luật sư tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục mua công ty.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp vốn nước ngoài

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là người nước ngoài, đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ hàng hoá, nay tôi muốn được luật sư tư vấn thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ hàng hoá theo yêu cầu đặt hàng qua Internet.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi muốn được luật sư tư vấn về hồ sơ, trình tự, thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam theo quy định của pháp luật, các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật đối với việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam.

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi muốn được luật sư tư vấn các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về hồ sơ, trình tự, thủ tục nộp đơn quốc tế về nhãn hiệu và quy định của pháp luật về phí, lệ phí phục vụ cho việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi muốn được luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về hồ sơ, trình tự, thủ tục nộp đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối với nhã hiệu, các mức phí, lệ phí liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.

Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi muốn được luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, đối với gia đình tôi là Việt kiều, có cha, mẹ và con, tất cả đều sinh ra tại Việt Nam, trước khi đi định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1987 đến nay.

Ghi giá trị trong hợp đồng dịch vụ bằng USD có được không ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi muốn được luật sư tư vấn đối với trường hợp doanh nghiệp Việt Nam, ký kết hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam, thì hai bên có thể thoả thuận ghi giá trị thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD) trong hợp đồng dịch vụ có được không ?