Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 25/2021/TT-BTC Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam và Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC
2 Số: 46/VBHN-BTC Thông tư số 46/VBHN-BTC ngày 24/11/2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
3 Số: 79/2020/TT-BCA Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 11/07/2020 hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. Các biểu mẫu quy định tại Điều 3 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2020.
4 Số: 75/2020/NĐ-CP Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01/07/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
5 Số: 57/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 57/2020/TT-BCA NGÀY 10/06/2020 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2015/TT-BCA NGÀY 05/01/2015 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH MẪU GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
6 Số: 79/NQ-CP NGHỊ QUYẾT SỐ: 79/NQ-CP NGÀY 25/05/2020 VỀ DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ; DANH SÁCH CÁC CỬA KHẨU QUỐC TẾ CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH BẰNG THỊ THỰC ĐIỆN TỬ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
7 Số: 27/VBHN-VPQH Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 27/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Pháp lệnh Về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/1999/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
8 Số: 51/2019/QH14 LUẬT SỐ: 51/2019/QH14 NGÀY 25/11/2019 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
9 Luật số: 49/2019/QH14 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
10 Số: 03/VBHN-BCA Nghị định số 03/VBHN-BCA ngày 21/03/2019 quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 đến ngày 01 tháng 02 năm 2021.
11 Số: 124/NQ-CP NGHỊ QUYẾT SỐ: 124/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành
12 Số: 07/2017/NĐ-CP Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 quy định trình tự; thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017.
13 53/2016/TT-BCA Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.
14 Số: 30/2016/QH14 NGHỊ QUYẾT SỐ: 30/2016/QH14 NGÀY 22/01/2016 VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM Việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm 2018.
15 94/2015/NĐ-CP Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.
16 157/2015/TT-BTC Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 8/10/2015 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2015
17 82/2015/NĐ-CP Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24/9/2015 quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2015.
18 31/2015/TT-BCA Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 6/7/2015 Hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2015.
19 04/2015/TT-BCA Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2015.
20 47/2014/QH13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
21 07/2013/TT-BCA Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư sổ 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2013.
22 65/2012/NĐ-CP Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2012.
23 02/VBHN-BCA Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA ngày 10/02/2014 hợp nhất Thông tư liên tịch thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
24 08/2009/TTLT/BCA-BNG Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009 Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT/CA-NG ngày 29/1/2002
25 27/2007/TT-BCA(A11) Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 hướng dẫn cụ thể việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 09/2000/TT-BCA(A18) ngày 07/06/2000
26 136/2007/NĐ-CP Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
27 10/2006/TT-BCA Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo./.
28 45/2006/QĐ-TTG Quyết định số 45/2006/QĐ-TTG ngày 28/02/2006 về việc ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo