Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

24 Jul, 2018// Nhóm: Dịch Vụ

Kinh doanh dịch vụ kế toán, hành nghề đấu giá tài sản, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô


Thành lập công ty tại Đà Nẵng

02 Aug, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng, đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng


Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

01 Aug, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Người nước ngoài đầu tư vốn, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam


Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

31 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

28 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tư vấn thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

26 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam


Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

25 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

24 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

22 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


Giải thể văn phòng đại diện, chi nhánh và công ty tại Đà Nẵng

20 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn thủ tục giải thể văn phòng đại diện, chi nhánh công ty và công ty tại Đà Nẵng


Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

19 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp


Luật sư tư vấn các lĩnh vực pháp luật phát sinh trong đời sống xã hội

18 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư thực hiện tư vấn các lĩnh vực pháp luật theo yêu cầu của công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân


Luật sư đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng

12 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư đại diện theo ủy quyền của công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân, thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật


Luật sư thực hiện các dịch vụ pháp lý khác

10 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, các giao dịch kinh tế, thương mại, dân sự


Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý

06 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý của Luật Luật sư


Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

05 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tư vấn giải quyết tình huống pháp lý, soản thảo thủ tục hành chính, trợ lý và thư ký pháp lý cho các loại hình doanh nghiệp


Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

04 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tư vấn giải quyết tình huống pháp lý, soản thảo thủ tục hành chính, trợ lý và thư ký pháp lý cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài


Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

02 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp, công ty, tổ chức và cá nhân