Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 21/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
2 126/2007/NĐ-CP Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
3 72/2006/QH 11 Luật số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.
4 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/02/2000 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 1999
5 28/1999/TT-BLĐTBXH Thông tư số 28/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/1999 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 1999 Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
6 152/1999/NĐ-CP Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Nghị định này thay thế Nghị định số 07/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký