Lịch nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023

20 Jan, 2023// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2023


Dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Dịch thuật và chứng thực chữ ký người dịch các văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam


Chứng thực chữ ký trên giấy tờ bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Văn bản bằng tiếng nước ngoài có thể được chứng thực chữ ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?


Chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng nước ngoài

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Không được phép chứng thực đối với văn bản bằng tiếng nước ngoài có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội


Văn bản chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có phải thực hiện hợp pháp hoá lãnh sự ?


Dịch thuật, công chứng và chứng thực chữ ký người dịch

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Có được dịch văn bản bị bị hư hỏng, cũ nát không xác định được nội dung để chứng thực chữ ký người dịch ?


Phiên dịch hợp đồng, giao địch bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Chứng thực hợp đồng, giao dịch bằng tiếng Việt cho người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt ?


Chứng thực bản sao văn bản của nước ngoài tại Việt Nam ?

21 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam chứng thực đối với văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp


Giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, có thể chứng thực được không ?

21 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ có được dùng làm cơ sở chứng thực bản sao ?


Văn bản của nước ngoài chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

21 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Giấy tờ, văn bản của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự trước khi thực hiện chứng thực tại Việt Nam


Giấy tờ do cá nhân tự lập có chứng thực được không ?

21 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Cá nhân tự lập giấy tờ, văn bản không có con dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam ?


Văn bản có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội ?

21 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Có thể thực hiện chứng thực đối với văn bản có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội ?


Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

04 Jun, 2022// Nhóm: Bộ Luật lao động

Trước khi tìm kiếm việc làm tại Việt Nam, người lao động nước ngoài đã cần phải có giấy phép lao động chưa?


Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam ?

03 Jun, 2022// Nhóm: Luật Kiểm toán độc lập

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài thành lập chi nhánh hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?


Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới ?

03 Jun, 2022// Nhóm: Luật Kiểm toán độc lập

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam ?


Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

02 Jun, 2022// Nhóm: Luật Kiểm toán độc lập

Góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, để thành lập doanh nghiệp kiểm toán ?


Cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cho doanh nghiệp tại Việt Nam ?

01 Jun, 2022// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp tại Việt Nam ?


Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam ?

31 May, 2022// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Công ty kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thành lập chi nhánh cung cấp dịch vụ kế toán tại Việt Nam ?