Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2013

09 Oct, 2019// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư thành viên Văn phòng luật sư ĐMS tham dự Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng


Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10/2019

08 Oct, 2019// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí


Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần cuối)

02 Mar, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật


Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 4)

28 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật


Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 3)

27 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật


Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 2)

24 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật


Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 1)

21 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật


Thành lập công ty tại Đà Nẵng (Mới năm 2019)

20 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Một số quy định mới của pháp luật về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng


Đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp ?

18 Feb, 2019// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp và đăng ký nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp


Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

15 Feb, 2019// Nhóm: Luật Đầu tư

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ bệnh viện tại Việt Nam


Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế

14 Feb, 2019// Nhóm: Luật Công chứng

Sổ gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng đứng tên người vừa qua đời, thì những ai được quyền rút tiền ?


Hệ thống giao dịch Upcom là gì ?

13 Feb, 2019// Nhóm: Luật Chứng khoán

Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức


Điều kiện niêm yết chứng khoán là cổ phiếu của công ty cổ phần tại Hà Nội ?

12 Feb, 2019// Nhóm: Luật Chứng khoán

Công ty cổ phần thực hiện thủ tục niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội


Điều kiện niêm yết chứng khoán là cổ phiếu của công ty cổ phần tại Hồ Chí Minh ?

11 Feb, 2019// Nhóm: Luật Chứng khoán

Công ty cổ phần thực hiện hồ sơ, thủ tục niêm yết chứng khoán là cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán


Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2019

31 Jan, 2019// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2019


Mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam

16 Jan, 2019// Nhóm: Luật Ngân hàng

Công ty ở nước ngoài mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam


Chứng nhận lãnh sự là gì ?

14 Jan, 2019// Nhóm: Thành lập công ty vốn nước ngoài

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài


Hợp pháp hoá lãnh sự là gì ?

10 Jan, 2019// Nhóm: Thành lập công ty vốn nước ngoài

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam