Giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và chi nhánh ?

29 Mar, 2020// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Xuất giao hàng hóa giữa công ty mẹ và chi nhánh có phải ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT không ?


Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài 2020

26 Mar, 2020// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Khai lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập


Doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác vay, mượn tiền ?

18 Nov, 2019// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Lãi suất cho vay và mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố


Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Oct, 2019// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?


Miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ?

22 Oct, 2019// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Người nộp thuế đã thực hiện việc ký kết thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá


Giao dịch liên kết giữa các bên có quan hệ liên kết ?

20 Oct, 2019// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Nghĩa vụ của người nộp thuế trong trường hợp có phát sinh giao dịch liên kết


Đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp ?

18 Mar, 2019// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp và đăng ký nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp


Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào ?

06 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ?


Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ?

05 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Quy định của pháp luật về trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)


Hàng hoá, dịch vụ thuôc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?

04 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Có được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT ?


Hàng hoá, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0% ?

03 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Mức thuế suất 0% được áp dụng đối với các loại hàng hóa, dịch vụ nào ?


Có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu ?

30 Nov, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài có phải xuất hoá đơn GTGT hay không ?


Hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng

09 Oct, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

hồ sơ quyết toán thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng


Chi tiền phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép

30 Apr, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Luật sư ở Đà Nẵng tư vấn chi tiền phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép cho người lao động


Chi tiền thưởng cho người lao động ?

27 Apr, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Dịch vụ tư vấn thủ tục về chi tiền thưởng cho người lao động trong doanh nghiệp ?


Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động ?

25 Apr, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Dịch vụ tư vấn quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Việt Nam


Các khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng ?

24 Apr, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Dịch vụ tư vấn về các khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thường cho doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Việt Nam


Các khoản chi phải lập bảng kê thu mua ?

22 Apr, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp hạch toán chi phí chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Việt Nam