Đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp ?

18 Feb, 2019// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp và đăng ký nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp


Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

06 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ?


Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

05 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Quy định của pháp luật về trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)


Hàng hoá, dịch vụ thuôc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)

04 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Có được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT ?


Hàng hoá, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0%

03 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Mức thuế suất 0% được áp dụng đối với các loại hàng hóa, dịch vụ nào ?


Có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu ?

30 Nov, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài có phải xuất hoá đơn GTGT hay không ?


Chi tiền phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép

30 Apr, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Luật sư ở Đà Nẵng tư vấn chi tiền phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép cho người lao động


Chi tiền thưởng cho người lao động

27 Apr, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Văn phòng luật sư ở Đà Nẵng tư vấn cho doanh nghiệp về chi tiền thưởng cho người lao động


Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động

25 Apr, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Luật sư ở Đà Nẵng tư vấn quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp


Các khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng

24 Apr, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Văn phòng luật sư ở Đà Nẵng tư vấn về các khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thường


Các khoản chi phải lập bảng kê thu mua

22 Apr, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn cho doanh nghiệp hạch toán chi phí chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


Các khoản chi không cần hoá đơn

21 Apr, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn về các khoản chi tiền thuê tài sản của cá nhân


Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

23 Feb, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn đóng mã số thuế trước khi thực hiện giải thể chi nhánh công ty


Thông tin về chính sách pháp luật thuế mới ban hành

26 Sep, 2017// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn pháp luật thuế mới ban hành cho doanh nghiệp


Nộp hồ sơ khai thuế của thời gian doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh

09 Aug, 2017// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn Luật quản lý thuế cho doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh


Nơi nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh

06 Feb, 2017// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn khai thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh


Khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay quý ?

02 Feb, 2017// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục khai thuế giá trị gia tăng


Có phải mua hóa đơn bán lẻ khi cho thuê nhà?

09 Jan, 2017// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn về hóa đơn bán lẻ khi cho thuê nhà