Khai lệ phí môn bài cho chi nhánh, văn phòng đại diện ở đâu ?

01 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh ?


Khai thuế, nộp thuế GTGT cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?

01 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc tại cơ quan thuế nào ?


Khai thuế TNCN cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?

01 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Công ty có thể thực hiện việc khai thuế TNCN cho người lao động làm việc tại chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?


Chi nhánh, đơn vị phụ thuộc là cơ sở sản xuất khai, nộp và quyết toán thuế TNDN ?

01 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Công ty có thể thực hiện việc khai, nộp và quyết toán thuế TNDN cho Chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?


Các bên có quan hệ liên kết ?

30 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch mua, bán chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp ?


Xuất khẩu hàng hoá có phải lập hoá đơn GTGT ?

18 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Có phải lập hoá đơn GTGT đối với hoạt động xuât khẩu hàng hoá, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài ?


Thời điểm lập hoá đơn đối với cung cấp dịch vụ ?

17 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện việc xuất hoá đơn GTGT tại thời điểm nào ?


Giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và chi nhánh ?

29 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Xuất giao hàng hóa giữa công ty mẹ và chi nhánh có phải ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT không ?


Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài 2020

26 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Khai lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập


Doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác vay, mượn tiền ?

18 Nov, 2019// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Lãi suất cho vay và mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố


Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?


Miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ?

22 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Người nộp thuế đã thực hiện việc ký kết thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá


Giao dịch liên kết giữa các bên có quan hệ liên kết ?

20 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Nghĩa vụ của người nộp thuế trong trường hợp có phát sinh giao dịch liên kết


Đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp ?

18 Mar, 2019// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp và đăng ký nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp


Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào ?

06 Dec, 2018// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ?


Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ?

05 Dec, 2018// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Quy định của pháp luật về trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)


Hàng hoá, dịch vụ thuôc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?

04 Dec, 2018// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Có được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT ?


Hàng hoá, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0% ?

03 Dec, 2018// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Mức thuế suất 0% được áp dụng đối với các loại hàng hóa, dịch vụ nào ?