Mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam

16 Jan, 2019// Nhóm: Luật Ngân hàng

Công ty ở nước ngoài mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam


Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

26 Jul, 2018// Nhóm: Luật Ngân hàng

Người cư trú được báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản


Vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp tại Việt Nam

30 Mar, 2018// Nhóm: Luật Ngân hàng

Công ty tại Việt Nam có thể thực hiện vay vốn và trả nợ nước ngoài ?


Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng

16 Mar, 2018// Nhóm: Luật Ngân hàng

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn hồ sơ thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng cho doanh nghiệp


Ghi giá trị trong hợp đồng dịch vụ bằng Đô la Mỹ (USD) có được không ?

26 Feb, 2018// Nhóm: Luật Ngân hàng

Luật sư tại Đà Năng tư vấn ký kết hợp đồng dịch vụ của doanh nghiệp


Mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng Việt Nam

10 Oct, 2017// Nhóm: Luật Ngân hàng

Nhà đầu tư nước ngoài mở, sử dụng tài khoản ngoại tệ và tài khoản Việt Nam Đồng tại Ngân hàng Việt Nam ?