Tặng cho xe ô tô đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam

04 Jun, 2018// Nhóm: Luật Hải quan

Luật sư ở Việt Nam tư vấn điều kiện, thủ tục nhập khẩu và các loại thuế, phí đối với xe ô tô đã qua sử dụng được tặng cho từ nước ngoài


Tặng cho xe ô tô mới 100% từ nước ngoài về Việt Nam

02 Jun, 2018// Nhóm: Luật Hải quan

Văn phòng luật sư ở Việt Nam tư vấn điều kiện, thủ tục nhập khẩu và các loại thuế, phí đối với xe ô tô được tặng cho từ nước ngoài về Việt Nam


Bán hàng cho công ty nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam

25 Sep, 2017// Nhóm: Luật Hải quan

Thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp bán hàng cho công ty ở nước ngoài, nhưng giao hàng hoá tại Việt Nam


Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiêp

20 Sep, 2017// Nhóm: Luật Hải quan

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn nhập khẩu hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài