Xác định tỷ giá hối đoái cho giao dịch bằng ngoại tệ ?

28 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT KẾ TOÁN

Khi phát sinh giao dịch bằng ngoại tệ, doanh nghiệp xác định tỷ giá hối đoái giữa ngoại tệ và Đồng Việt Nam ?


28 Biểu mẫu văn bản thường dùng, dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp

02 Jun, 2020// Nhóm: LUẬT KẾ TOÁN

Văn phòng luật sư tư vấn soạn thảo biểu mẫu văn bản cho doanh nghiệp tại Việt Nam ?


Doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử ?

16 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT KẾ TOÁN

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp tại Việt Nam


Chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc ?

19 Mar, 2017// Nhóm: LUẬT KẾ TOÁN

Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng


Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam ?

03 Feb, 2017// Nhóm: LUẬT KẾ TOÁN

Dịch vụ tư vấn thủ tục chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam ?


Xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng ?

03 Jan, 2017// Nhóm: LUẬT KẾ TOÁN

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thông tin một số nội dung pháp luật về thuế giá trị gia tăng


Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp ?

09 May, 2016// Nhóm: LUẬT KẾ TOÁN

Tư vấn thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu cho công ty mới thành lập tại Đà Nẵng, Việt Nam


Xử lý vướng mắc áp dụng pháp luật thuế ?

29 Mar, 2016// Nhóm: LUẬT KẾ TOÁN

Tư vấn thủ tục về thuế cho doanh nghiệp theo Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006