Thủ tục đăng ký thường trú

28 Apr, 2016// Nhóm: Luật Cư trú

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục đăng ký thường trú


Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương

27 Apr, 2016// Nhóm: Luật Cư trú

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục đăng ký thường trú, nhập vào sổ hộ khẩu của người có sổ hộ khẩu