Người nước ngoài mua và đăng ký xe ô tô tại Việt Nam

24 Aug, 2018// Nhóm: Luật Giao thông đường bộ

Đăng ký xe ô tô cho người nước ngoài, làm việc, sinh sống ở Việt Nam, có thẻ tạm trú từ một năm trở lên


Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

19 Jun, 2018// Nhóm: Luật Giao thông đường bộ

Luật sư Đà Nẵng tư vấn thủ tục hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật