Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Đà Nẵng

18 Dec, 2018// Nhóm: Luật Thương mại

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cho thương nhân


Góp vốn đầu tư bằng tài sản là xe ô tô nhập khẩu từ nước ngoài

02 Jul, 2018// Nhóm: Luật Thương mại

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô từ nước ngoài về Việt Nam, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng


Công ty ở nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam

16 Mar, 2017// Nhóm: Luật Thương mại

Luật sư tại Việt Nam tư vấn đăng ký kinh doanh cho thương nhân nước ngoài


Hội chợ, triễn lãm thương mại tại Việt Nam

09 Mar, 2017// Nhóm: Luật Thương mại

Văn phòng luật sư tư vấn hoạt động xúc tiến thương mại tại Việt Nam


Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

02 Aug, 2016// Nhóm: Luật Thương mại

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam


Người dân được mua bán vàng miếng ở đâu

04 Jun, 2016// Nhóm: Luật Thương mại

Có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp


Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự

19 Mar, 2016// Nhóm: Luật Thương mại

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn cho doanh nghiệp soạn thảo các loại hợp đồng dân sự