Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng

Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng

Phòng chống dịch Covid-19, Đà Nẵng cấp giấy đi đường cho người dân thống nhất theo mẫu. Khi thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, việc cấp Giấy đi đường được ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã ký, đóng dấu nhưng Tổ dân phố cấp cho người dân để thuận tiện. Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Chiều 31/7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, khi thực hiện Chỉ thị 05 của UBND thành phố Đà Nẵng về giãn cách xã hội toàn thành phố sẽ không tránh khỏi vướng mắc, nhất là đối với người dân ra đường. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc cấp Giấy đi đường được ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường xã ký, đóng dấu nhưng Tổ dân phố cấp cho người dân để thuận tiện. Tuy nhiên, các địa phương tránh tình trạng cấp quá nhiều Giấy đi đường. Các địa phương chủ động xử lý những trường hợp phát sinh cụ thể chứ không nhất thiết mọi việc đều phải xin ý kiến Chủ tịch UBND thành phố. Đối với trường hợp xin phép ra địa phương khác có lý do chính đáng, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận huyện xử lý.

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội

1. Họ và tên: ______________ ; Giới tính: __________

2. Sinh ngày: _____________

3. Số CCCD/CMND: ________; Ngày cấp: ________ Nơi cấp:___________

4. Số điện thoại: _____________

5. Chỗ ở hiện tại: ______________

6. Địa chỉ cơ quan/nơi làm việc (nơi đến): ________________

7. Số điện thoại cơ quan/nơi làm việc (nếu có): __________________

8. Chức vụ/Vị trí công tác:___________________

9. Mục  đích  tham  gia  giao  thông:  __________________

10. Thời gian có hiệu lực từ: ­­­­­­­­­____________đến__________________

(Thời gian cho phép của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đi đường)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; giám đốc cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chịu trách nhiệm về đối tượng và thời gian hiệu lực của Giấy đi đường này. Trường hợp cấp không đúng đối tượng và thời gian thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ công chức/ Thẻ viên chức/ Thẻ ngành)

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi người dân tích cực ủng hộ chủ trương của thành phố Đà Nẵng

Mẫu giấy đi đường (file PDF): Tải về 

Mẫu giấy đi đường (file Word): Tải về 

Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng, bắt đầu từ 12 giờ ngày 06/08/2021: Tải về

  Văn phòng luật sư DMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng

Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng

05 Aug, 2021// Nhóm: Luật Cư trú

Phòng chống dịch Covid-19, Đà Nẵng đổi mẫu giấy đi đường mới, bắt đầu từ 12 giờ ngày 06/8/2021

Luật Cư trú 2013

Luật Cư trú 2013

22 Mar, 2018// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý Luật Cư trú số 03/VBHN-VPQH ngày 11/07/2013

Giấy chuyển hộ khẩu ?

Giấy chuyển hộ khẩu ?

25 Feb, 2018// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý chuyển hộ khẩu tại Đà Nẵng, Việt Nam

Thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu tại Đà Nẵng ?

Thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu tại Đà Nẵng ?

24 Feb, 2018// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu tại Đà Nẵng, Việt Nam

Thủ tục đăng ký thường trú ?

Thủ tục đăng ký thường trú ?

28 Apr, 2016// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý đăng ký thường trú tại Đà Nẵng, Việt Nam