Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2020

20 Jan, 2020// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2020 của Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng


Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2013

09 Oct, 2019// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư thành viên Văn phòng luật sư ĐMS tham dự Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng


Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10/2019

08 Oct, 2019// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí


Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2019

31 Jan, 2019// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2019


Tham dự khoá học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư năm 2018

24 Nov, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư tại Đà Nẵng tham dự khoá học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư năm 2018


Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (ngày 10/10/2018)

01 Oct, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam


Lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2018

12 Mar, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2018


Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 - 2018

10 Mar, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018


Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống luật sư Việt Nam (ngày 10/10/2017)

06 Oct, 2017// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam


Tập huấn nghiệp vụ luật sư năm 2017

26 Aug, 2017// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng than dự khoá tập huấn nghiệp vụ luật sư


Lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2017

10 Jan, 2017// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2017


Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống luật sư Việt Nam (ngày 10/10/2016)

06 Oct, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tổ chức thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt NamVăn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng: Lĩnh vực hoạt động

16 May, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên, luật sư đại diện ngoài tố tụng, luật sư tham gia tố tụng


Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng: Luật sư thành viên

02 May, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Giới thiệu tóm tắt về kinh nghiệm, chuyên môn và hoạt động nghề nghiệp của các luật sư thành viên


Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng: Một số hoạt động tiêu biểu

02 May, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Tham dự tập huấn nghiệp vụ luật sư, tư vấn pháp luật miễn phí, đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng tại phiên toà


Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng: Một số hình ảnh tiêu biểu

02 May, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng Việt Nam


Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng: Sự hình thành và phát triển

26 Apr, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Xuất pháp từ thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, giao dịch dân sự, thương mại