Luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư hành nghề Luật sư tại Đà Nẵng phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư, đăng ký gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng và được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư theo đề nghị của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng ?

Luật sư:

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Luật sư, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của khách hàng là các cá nhân, cơ quan, tổ chức (Điều 2 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006).

Tiêu chuẩn luật sư:

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư (Điều 10 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006).

Điều kiện hành nghề luật sư:

Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư muốn được hành nghề luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư (Điều 11 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006).

Gia nhập Đoàn Luật sư:

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gia nhập một Đoàn Luật sư do mình lựa chọn để hành nghề luật sư.

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư gồm có:

- Giấy đăng ký gia nhập Đoàn luật sư;

- Sơ yếu lý lịch;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ.

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, quyết định việc gia nhập Đoàn luật sư; nếu người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Luật sư thì Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư từ chối việc gia nhập và thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 87 của Luật Luật sư.

Người gia nhập Đoàn Luật sư được tổ chức luật sư toàn quốc cấp Thẻ luật sư theo đề nghị của Đoàn luật sư. Thời hạn cấp Thẻ luật sư không quá ba mươi ngày, kể từ ngày gia nhập Đoàn Luật sư.

Luật sư chuyển từ Đoàn Luật sư này sang Đoàn Luật sư khác thì phải làm thủ tục rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư mà mình đang là thành viên để chuyển sinh hoạt đến Đoàn Luật sư mới và được đổi Thẻ luật sư (Điều 20 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006).

Hình thức hành nghề của luật sư:

Hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư.

Hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư được thực hiện bằng việc:

- Thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư;  

- Làm việc theo hợp đồng cho tổ chức hành nghề luật sư.

Hành nghề với tư cách cá nhân.

Luật sư được lựa chọn một trong hai hình thức hành nghề quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để hành nghề (Điều 23 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006).

Luật sư tại Đà Nẵng:

Như vậy, theo quy định tại Luật Luật sư, thì Luật sư hành nghề Luật sư tại Đà Nẵng phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư, đăng ký gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư theo đề nghị của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng và được lựa chọn một trong hai hình thức hành nghề là hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư, làm việc theo hợp đồng cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân./.

Liên quan:

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Công ty Luật tại Đà Nẵng

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ?

Công ty Luật tại Đà Nẵng

Công ty Luật tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Công ty Luật tại Đà Nẵng, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ?

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2024

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2024

07 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2024

Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

27 Dec, 2023// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023

Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023

01 Sep, 2023// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023