Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

27 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Xoá án tích trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công


Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

25 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Tòa án quyết định việc xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án trong trường hợp nào ?


Đương nhiên được xoá án tích ?

24 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Người bị kết án được áp dụng đương nhiên được xoá án tích trong trường hợp nào ?


Xoá án tích là gì ?

20 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định của Bộ Luật hình sự về xoá án tích


Bộ Luật hình sự năm 1999

24 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Văn phòng luật sư tư vấn Bộ Luật hình sự


Tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

24 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn về thủ tục tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng


Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003

20 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Bộ Luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003


Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

29 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, các dấu hiệu vi phạm pháp luật, cấu thành của vi phạm pháp luật


Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sư

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn so sánh trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự


Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

So sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự, tính chất, đặc điểm, thẩm quyền, đối tượng áp dụng, hình thức xử lý ...


Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn so sánh trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật