Bộ Luật hình sự 1999

Bộ Luật hình sự 1999

Bộ Luật hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999, quy định: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội  chủ nghĩa. 

Tư vấn pháp lý: 

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân

Các tội xâm phạm sở hữu

Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình

Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Các tội phạm về môi trường

Các tội phạm về ma túy

Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

Các tội phạm về chức vụ

Các tội phạm về tham nhũng

Các tội phạm khác về chức vụ

Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân

Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

Trả lời các nội dung thường gặp

Khái niệm tội phạm

Cố ý phạm tội

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Phòng vệ chính đáng

Chuẩn bị phạm tội

Phạm tội chưa đạt

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Đồng phạm

Che dấu tội phạm

Không tố giác tội phạm

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Miễn trách nhiệm hình sự

Hình phạt

Quyết định hình phạt

Thời hiệu thi hành bản án

Miễn chấp hành hình phạt

Giảm thời hạn chấp hành hình phạt

Xóa án tích

Quy định đối với người chưa thành niên phạm tội 

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com 

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm./. 

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn
 

LIÊN QUAN

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

27 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Xoá án tích trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công

Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

25 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Tòa án quyết định việc xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án trong trường hợp nào ?

Đương nhiên được xoá án tích ?

Đương nhiên được xoá án tích ?

24 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Người bị kết án được áp dụng đương nhiên được xoá án tích trong trường hợp nào ?

Xoá án tích là gì ?

Xoá án tích là gì ?

20 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Tư vấn các quy định của Bộ Luật hình sự về xoá án tích

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

24 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp