Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sư ?

Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sư ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các dấu hiệu để phân biệt trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự ? văn phòng luật sư có thể tư vấn và trình bày nội dung liên quan về vấn đề này ?

Chào bạn!

SO SÁNH  TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ  TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ 
Chủ thể  Các chủ thể trong trách nhiệm hình sự là Nhà nước đối với người phạm tội Các chủ thể trong trách nhiệm dân sự là bình đẳng trước pháp luật
Tính nguy hiểm cho xã hội  Cao Thấp 
Căn cứ phát sinh trách nhiệm  Là việc thực hiện hành vi phạm tội mà pháp luật quy định của người phạm tội Là hành vi vi phạm của bên có nghĩa vụ đối với bên có quyền
Căn cứ hình thành trách nhiệm  Dựa trên uy quyền, lập pháp của Nhà nước đối với người phạm tội, nhằm bảo vệ lợi ích an toàn ngăn ngừa tội phạm cho xã hội Dựa trên thỏa thuận của các bên nhằm bảo vệ lợi ích cho bản thân của các bên
Hậu quả pháp lý  Hình phạt được quy định trong Bộ Luật hình sự Là tài sản, công việc phải làm
Trách nhiệm thực hiện  Phải do chính chủ thể vi phạm thực hiện Có thể chuyển giao nghĩa vụ

.

.

Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự ? 

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

27 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Xoá án tích trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công

Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

25 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Tòa án quyết định việc xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án trong trường hợp nào ?

Đương nhiên được xoá án tích ?

Đương nhiên được xoá án tích ?

24 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Người bị kết án được áp dụng đương nhiên được xoá án tích trong trường hợp nào ?

Xoá án tích là gì ?

Xoá án tích là gì ?

20 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Tư vấn các quy định của Bộ Luật hình sự về xoá án tích

Bộ Luật hình sự 1999

Bộ Luật hình sự 1999

24 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự