Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự ?

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự giống và khác nhau ? văn phòng luật sư có thể tư vấn và trình bày nội dung liên quan về vấn đề này ?

Chào bạn!

THUỘC TÍNH GIỐNG NHAU  KHÁC NHAU 
Tính chất Đều là những hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu khi vi phạm pháp luật Trách nhiệm hành chính được thể hiện thông qua quyết định hành chính, hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền
Trách nhiệm hình sự được phản ánh thông qua bản án hay quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án
Đặc điểm  Đều là trách nhiệm của chủ thể trong quan hệ pháp luật đối với Nhà nước Trách nhiệm hành chính là loại trách nhiệm pháp lý được áp dụng để xử lý các vi phạm hành chính
Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lý được áp dụng để xử lý các vi phạm hình sự do pháp luật hình sự quy định
Trách nhiệm hành chính có mức độ nghiêm khắc thấp hơn so với trách nhiệm hình sự. 
Thẩm quyền áp dụng Thẩm quyền áp dụng đều chủ yếu thuộc các cơ quan trong bộ máy nhà nước Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc về: Cá nhân (Thủ trưởng, phó thủ trưởng, cán bộ công chức hoặc cá nhân có thẩm quyền khác) hoặc Cơ quan trong bộ máy nhà nước (Ủy ban nhân dân, Tòa án, Cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền khác)
Thẩm quền xử lý trách nhiệm hình sự chỉ thuộc về hệ thống tòa án, chỉ có tòa án mới có thể ra quyết định để một người phải chịu trách nhiệm hình sự. 
Đối tượng áp dụng  Đều có đối tượng chung là công dân  Đối tượng của trách nhiệm hành chính là cá nhân (công dân Việt Nam, công dân nước ngoài, người không quốc tịch) và tổ chức vi phạm hành chính. 
Đối tượng áp dụng trách nhiệm hình sự chỉ có thể là cá nhân chủ thể rõ ràng vi phạm pháp luật hình sự
Đối tượng của trách nhiệm hành chính chủ yếu là các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ công chức nhà nước vi phạm pháp luật hành chính.
Đối tượng của trách nhiệm hình sự là mọi công dân có hành vi vi phạm pháp luật hình sự
Hình thức xử lý  Đều có hình thức xử lý, gồm: hình phạt chính và hình phạt bổ sung cùng với các biện pháp khắc phục hậu quả, các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm
Hệ thống chế tài của pháp luật hành chính và pháp luật hình sự đều rất đa dạng và phong phú các mức xử phạt áp dụng cho các mức vi phạm khác nhau 
Các biện pháp xử phạt trong vi phạm hành chính nhẹ hơn so với vi phạm hình sự. 
Đối với hình phạt chính trong pháp luật hành chính gồm cảnh cáo và phạt tiền: Từ 1.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng
Trong khi đó mức xử phạt chính trong pháp luật hình sự có thể lên đến tử hình
Thủ tục áp dụng  Đều được tiến hành theo thủ tục nhất định do pháp luật quy định Thủ tục xử lý vi phạm hành chính, gồm: Thủ tục đơn giản và thủ tục đầy đủ được tiến hành đa phần nhanh chóng có thể ngay khi vi phạm xảy ra
Thủ tục xử lý vi phạm hình sự được tiến hành theo trình tự đặc biệt theo quy định đặc biệt mà cơ quan phải thực hiện thường mất nhiều thời gian hơn nhiều so với thủ tục xử lý vi phạm hành chính
Thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính ngắn, đối với những vụ việc phức tạp là 30 ngày, nếu cần xác minh thêm cũng chỉ thêm 30 ngày
Thời hạn ra quyết định hình sự lâu hơn nhiều tùy thuộc vào tình tiết vụ án

.

.

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự ?

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

27 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Xoá án tích trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công

Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

25 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Tòa án quyết định việc xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án trong trường hợp nào ?

Đương nhiên được xoá án tích ?

Đương nhiên được xoá án tích ?

24 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Người bị kết án được áp dụng đương nhiên được xoá án tích trong trường hợp nào ?

Xoá án tích là gì ?

Xoá án tích là gì ?

20 Dec, 2018// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Tư vấn các quy định của Bộ Luật hình sự về xoá án tích

Bộ Luật hình sự 1999

Bộ Luật hình sự 1999

24 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật hình sự

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự