Thời hạn giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài

09 Dec, 2018// Nhóm: Luật Hôn nhân gia đình

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Đà Nẵng


Chia tài sản sau khi ly hôn

14 Jun, 2018// Nhóm: Luật Hôn nhân gia đình

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết của toàn án, nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng sau khi ly hôn


Tài sản riêng của vợ, chồng

28 May, 2018// Nhóm: Luật Hôn nhân gia đình

Văn phòng luật sư ở Đà Nẵng tư vấn quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình về tài sản riêng của vợ, chồng


Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

11 Apr, 2018// Nhóm: Luật Hôn nhân gia đình

Văn phòng luật sư ở Đà Nẵng tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài


Tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn

08 Aug, 2016// Nhóm: Luật Hôn nhân gia đình

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.


Luật sư giỏi ở Đà Nẵng

27 May, 2016// Nhóm: Luật Hôn nhân gia đình

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài