Cấp phép hoạt động giáo dục

28 Mar, 2018// Nhóm: Luật Giáo dục

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục


Tiêu chuẩn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ

20 Mar, 2018// Nhóm: Luật Giáo dục

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn về tiêu chuẩn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ


Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng

12 Jul, 2017// Nhóm: Luật Giáo dục

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục thành lập, đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ