Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế

14 Feb, 2019// Nhóm: Luật Công chứng

Sổ gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng đứng tên người vừa qua đời, thì những ai được quyền rút tiền ?


Bản sao giấy chứng minh nhân dân chứng thực, có thời hạn sử dụng đến khi nào ?

08 Oct, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Thời hạn có giá trị sử dụng đối với bản sao giấy chứng minh nhân dân được chứng thực


Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của nước ngoài tại Việt Nam

06 Aug, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Chứng thực tại Việt Nam đối với bản sao các giấy tờ, văn bản do cơ quan của nước ngoài cấp, chứng nhận


Khai nhận di sản thừa kế đối với trường hợp có người mất tích

22 Feb, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định của pháp luật về di sản thừa kế


Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

21 Feb, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn pháp luật về thừa kế


Uỷ quyền ký kết hợp đồng thuê nhà có công chứng

16 Aug, 2017// Nhóm: Luật Công chứng

Luật sư tại Đà Năng tư vấn về hợp đồng uỷ quyền có yếu tố nước ngoài


Một số giấy tờ không phải hợp pháp hóa lãnh sự

02 Dec, 2016// Nhóm: Luật Công chứng

Miễn hợp pháp hóa lãnh sự đối với một số giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp


Luật Công chứng năm 2014

24 Apr, 2016// Nhóm: Luật Công chứng

Văn phòng luật sư tư vấn Luật Công chứngThủ tục chung về công chứng

15 Apr, 2016// Nhóm: Luật Công chứng

Công chứng đối với hợp đồng, giao dịch về bất động sản ở đâu