Chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam ?

01 Jun, 2020// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Thủ tục chứng thực chữ ký trên các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam ?


Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài tại Việt Nam ?

06 Aug, 2018// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Tư vấn thủ tục pháp lý hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài tại Việt Nam


Một số giấy tờ của nước ngoài không phải hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam ?

06 Aug, 2018// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Tư vấn thủ tục pháp lý hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của nước ngoài tại Việt Nam ?


Công ty ở nước ngoài có thể uỷ quyền ký kết hợp đồng thuê nhà tại Việt Nam ?

06 Aug, 2018// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Tư vấn thủ tục pháp lý về hợp đồng uỷ quyền có yếu tố nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam


Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của nước ngoài tại Việt Nam ?

06 Aug, 2018// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Tư vấn chứng thực bản sao các giấy tờ, văn bản do cơ quan của nước ngoài cấp tại Việt Nam


Khai nhận di sản thừa kế đối với trường hợp có người mất tích ?

22 Feb, 2018// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Tư vấn thủ tục pháp lý khai nhận di sản thừa kế tại Đà Nẵng, Việt Nam


Thủ tục khai nhận di sản thừa kế ?

21 Feb, 2018// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Tư vấn thực hiện thủ tục pháp lý về thừa kế tại Đà Nẵng, Việt Nam


Bản sao giấy chứng minh nhân dân chứng thực, có thời hạn sử dụng đến khi nào ?

18 Feb, 2018// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Thời hạn có giá trị sử dụng đối với bản sao giấy chứng minh nhân dân được chứng thực


Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế ?

18 Feb, 2018// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Sổ gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng đứng tên người vừa qua đời, thì những ai được quyền rút tiền ?


Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ ?

18 Apr, 2016// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Tư vấn thủ tục pháp lý công chứng hợp đồng mua bán căn hộ tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Hợp đồng thuê nhà thời hạn trên 06 tháng có bắt buộc phải công chứng ?

16 Apr, 2016// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Tư vấn thủ tục pháp lý hợp đồng thuê nhà tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Công chứng hợp đồng mua bán nhà đã được soạn thảo sẵn ?

16 Apr, 2016// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Tư vấn thủ tục pháp lý công chứng hợp đồng mua bán nhà tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Công chứng viên soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà ?

16 Apr, 2016// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Tư vấn thủ tục pháp lý công chứng hợp đồng cho thuê nhà tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Luật Công chứng 2014

12 Apr, 2016// Nhóm: LUẬT CÔNG CHỨNG

Tư vấn thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014