Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi muốn được tư vấn quy định của pháp luật đối với trường hợp, người chồng vừa qua đời, đứng tên trong sổ gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng, với số tiền là 800 triệu đồng, có vợ, một con trai và một con gái đã thành niên, khi chết không để lại di chúc, nay gia đình muốn rút toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm của người vừa qua đời ở Ngân hàng, thì phải thực hiện thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm như thế nào ?

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thực hiện tư vấn đối với thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế, theo các nội dung sau đây:

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế do tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định phù hợp với các quy định về thừa kế tại Bộ Luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan (Điều 17 Quy chế về tiền gửi tiết kiệm, ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004).

Thừa kế theo pháp luật:

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác (Điều 612 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường “Không có di chúc” (Điểm a Khoản 1 Điều 650 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự. Hàng thừa kế thứ nhất, gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (Điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế:

Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác.

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản trước khi thực hiện việc công chứng (Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 57 Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/06/2014).

Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó (Khoản 1 Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015).

Tài sản chung của vợ chồng:

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung (Khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014).

Như vậy, để rút tiền gửi tiết kiệm của người chồng vừa mới qua đời, thì gia đình, gồm: vợ, con trai, con gái đã trưởng thành và những người thuộc hàng thừa kế thứa nhất của người chồng (nếu có), phải thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại Văn phòng công chứng, sau khi văn bản thoả thuận phân chi di sản thừa kế được công chứng hoặc có hiệu lực pháp luật, thì những người được hưởng thừa kế có thể thực hiện thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế theo quy định của ngân hàng./.

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Bản sao giấy chứng minh nhân dân chứng thực, có thời hạn sử dụng đến khi nào ?

Bản sao giấy chứng minh nhân dân chứng thực, có thời hạn sử dụng đến khi nào ?

08 Oct, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Thời hạn có giá trị sử dụng đối với bản sao giấy chứng minh nhân dân được chứng thực

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của nước ngoài tại Việt Nam

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của nước ngoài tại Việt Nam

06 Aug, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Chứng thực tại Việt Nam đối với bản sao các giấy tờ, văn bản do cơ quan của nước ngoài cấp, chứng nhận

Khai nhận di sản thừa kế đối với trường hợp có người mất tích

Khai nhận di sản thừa kế đối với trường hợp có người mất tích

22 Feb, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định của pháp luật về di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

21 Feb, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn pháp luật về thừa kế

Uỷ quyền ký kết hợp đồng thuê nhà có công chứng

Uỷ quyền ký kết hợp đồng thuê nhà có công chứng

16 Aug, 2017// Nhóm: Luật Công chứng

Luật sư tại Đà Năng tư vấn về hợp đồng uỷ quyền có yếu tố nước ngoài