Một số lưu ý dành cho người nước ngoài khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam

30 Jul, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Người nước ngoài được sở hữu nhà ở là căn hộ chung cư tại Việt Nam


Một số mẫu hợp đồng về nhà ở

01 Jun, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Văn phòng luật sư ở Đà Nẵng tư vấn một số hợp đồng về nhà ở theo quy định của pháp luật


Sở hữu nhà tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài

26 Jun, 2017// Nhóm: Luật Nhà ở

Luật sư tại Việt Nam tư vấn tổ chức nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam


Sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân người nước ngoài

20 Jun, 2017// Nhóm: Luật Nhà ở

Văn phòng luật sư ĐMS tại Việt Nam tư vấn người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam


Sở hữu nhà ở

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước


Quy định chung về phát triển nhà ở

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Phù hợp với nhu cầu về nhà ở của các đối tượng khác nhau


Phát triển nhà ở thương mại theo dự án

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động


Phát triển nhà ở công vụ

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Nhà nước đầu tư vốn từ ngân sách, bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương


Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để xây dựng công trình khác


Phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Phải phù hợp quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn


Chính sách về nhà ở xã hội

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật


Chính sách phát triển và quản lý nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, bán

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn ngân sách nhà nướcQuản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích


Bảo hành, bảo trì, cải tạo nhà ở

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở


Phá dỡ nhà ở

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn


Quản lý, sử dụng, bảo trì nhà chung cư

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng


Phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng nhà chung cư

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư