Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

08 Jun, 2018// Nhóm: Luật An toàn thực phẩm

Luật sư ở Đà Nẵng tư vấn quy định của pháp luật về điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh


Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

06 Jun, 2018// Nhóm: Luật An toàn thực phẩm

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định của pháp luật về điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

05 Jun, 2018// Nhóm: Luật An toàn thực phẩm

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận sơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm