Thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam

26 Oct, 2017// Nhóm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh ...

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục đề nghị cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài


Văn phòng luật sư tại Việt Nam

01 Jul, 2016// Nhóm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh ...

Luật sư tại Việt Nam tư vấn về cư trú cho người nước ngoài tại Việt Nam


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 May, 2016// Nhóm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh ...

Luật sư tại Việt Nam tư vấn về thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài


Thủ tục cấp thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

19 May, 2016// Nhóm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh ...

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cứ trú của người nước ngoài tại Việt Nam