Có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu ?

30 Nov, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài có phải xuất hoá đơn GTGT hay không ?


Cải chính hộ tịch

28 Nov, 2018// Nhóm: Luật Hộ tịch

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định của pháp luật về cải chính hộ tịch


Di chúc của người không biết chữ

26 Nov, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Người làm chứng cho việc lập di chúc, di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực


Tham dự khoá học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư năm 2018

24 Nov, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư tại Đà Nẵng tham dự khoá học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư năm 2018


Bản sao giấy chứng minh nhân dân chứng thực, có thời hạn sử dụng đến khi nào ?

08 Oct, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Thời hạn có giá trị sử dụng đối với bản sao giấy chứng minh nhân dân được chứng thực


Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (ngày 10/10/2018)

01 Oct, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam


Hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ

27 Aug, 2018// Nhóm: Luật Giao dịch điện tử

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng, hoá đơn điện tử hợp pháp, hoá đơn điện tử không hợp pháp


Người nước ngoài mua và đăng ký xe ô tô tại Việt Nam

24 Aug, 2018// Nhóm: Luật Giao thông đường bộ

Đăng ký xe ô tô cho người nước ngoài, làm việc, sinh sống ở Việt Nam, có thẻ tạm trú từ một năm trở lên


Chiếm hữu không ngay tình

20 Aug, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Người chiếm hữu tài sản mà không ngay tình thì phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm chiếm hữu


Chiếm hữu ngay tình

17 Aug, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Người chiếm hữu được suy đoán là ngay tình, người nào cho rằng người chiếm hữu không ngay tình thì phải chứng minh


Tài sản của người thứ ba ngay tình

16 Aug, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Đối tượng của giao dịch là tài sản không phải đăng ký đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình, trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu


Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu mã ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp (Mới năm 2019)

09 Aug, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Hướng dẫn tra cứu mã ngành nghề kinh doanh, cách ghi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4


Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của nước ngoài tại Việt Nam

06 Aug, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Chứng thực tại Việt Nam đối với bản sao các giấy tờ, văn bản do cơ quan của nước ngoài cấp, chứng nhận


Một số lưu ý dành cho người nước ngoài khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam

30 Jul, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Người nước ngoài được sở hữu nhà ở là căn hộ chung cư tại Việt Nam


Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

26 Jul, 2018// Nhóm: Luật Ngân hàng

Người cư trú được báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản


Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

25 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Kinh doanh dịch vụ kế toán, hành nghề đấu giá tài sản, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô


Tài sản góp vốn

20 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật


Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

19 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, tài sản có đăng ký quyền sở hữu, giá trị quyền sử dụng đất, biên bản giao nhận tài sản