Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

22 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Khi người lao động nhận tiền lương tháng, thì phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như thế nào ?


Khoản tiền không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

22 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tiền thưởng cho người lao động có phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không ?


Di chúc không có người làm chứng ?

13 Apr, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Lập di chúc bằng văn bản nhưng không có người làm chứng, thì bản di chúc này có hợp pháp không ?


Người không được làm chứng cho việc lập di chúc ?

13 Apr, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Người thừa kế theo di chúc của người lập di chúc, thì có thể làm chứng cho việc lập di chúc không ?


Người giữ bản di chúc ?

13 Apr, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Việc giao cho người khác giữ bản di chúc đúng quy định của pháp luật mới được coi là hợp pháp ?


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

06 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Công ty vốn FDI có được sở hữu nhà ở, thông qua hình thức mua căn hộ chung cư tại Việt Nam ?


Điều kiện để doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

06 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Công ty có vốn FDI cần phải có giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?


Thời hạn sở hữu nhà ở của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam ?

06 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam với thời hạn là bao nhiêu năm ?


Khu vực được sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

06 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được sở hữu nhà ở là căn hộ chung cư tại Việt Nam ?


Khai lệ phí môn bài cho chi nhánh, văn phòng đại diện ở đâu ?

01 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh ?


Khai thuế, nộp thuế GTGT cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?

01 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc tại cơ quan thuế nào ?


Khai thuế TNCN cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?

01 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Công ty có thể thực hiện việc khai thuế TNCN cho người lao động làm việc tại chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?


Chi nhánh, đơn vị phụ thuộc là cơ sở sản xuất khai, nộp và quyết toán thuế TNDN ?

01 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Công ty có thể thực hiện việc khai, nộp và quyết toán thuế TNDN cho Chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?


Giám đốc công ty có phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không ?

31 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Người quản lý doanh nghiệp, không hưởng tiền lương thì có phải tham gia BHXH bắt buộc hay không ?


Lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh có được bù trừ với lỗ ?

30 Mar, 2022// Nhóm: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Có thể lấy lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh, bù trừ với lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản ?


Các bên có quan hệ liên kết ?

30 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch mua, bán chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp ?


Xác định tỷ giá hối đoái cho giao dịch bằng ngoại tệ ?

28 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT KẾ TOÁN

Khi phát sinh giao dịch bằng ngoại tệ, doanh nghiệp xác định tỷ giá hối đoái giữa ngoại tệ và Đồng Việt Nam ?


Xuất khẩu hàng hoá có phải lập hoá đơn GTGT ?

18 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Có phải lập hoá đơn GTGT đối với hoạt động xuât khẩu hàng hoá, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài ?