Thay đổi họ của vợ theo họ của chồng người Ấn Độ

08 May, 2024// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Thủ tục thay đổi họ của vợ (người Việt Nam) theo họ của chồng người nước ngoài (người Ấn Độ hoặc quốc gia khác)


Dự án đầu tư mới của công ty phần mềm ?

24 Apr, 2024// Nhóm: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Công ty phần mềm được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ?


Thời hạn hoạt động của dư án đầu tư ?

24 Apr, 2024// Nhóm: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Dự án đầu tư của công ty phần mềm có thời hạn hoạt động là bao nhiêu năm ?


Thời hạn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty phần mềm ?

23 Apr, 2024// Nhóm: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thời hạn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty phần mềm ?


Thuế thu nhập doanh nghiệp của trung tâm ngoại ngữ ?

15 Feb, 2024// Nhóm: LUẬT GIÁO DỤC

Trung tâm ngoại ngữ có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ?


Thuế giá trị gia tăng đối với trung tâm ngoại ngữ ?

15 Feb, 2024// Nhóm: LUẬT GIÁO DỤC

Hoạt động dạy học của trung tâm ngoại ngữ có phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) không ?


Trung tâm ngoại ngữ có thuộc trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hoá ?

15 Feb, 2024// Nhóm: LUẬT GIÁO DỤC

Trung tâm ngoại ngữ thực hiện thủ tục và được cấp giấy phép thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật


Luật sư tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Luật sư hành nghề Luật sư tại Đà Nẵng phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng ?


Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ?


Công ty Luật tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Công ty Luật tại Đà Nẵng, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ?


Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2024

07 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2024


Nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ?

08 Jan, 2024// Nhóm: LUẬT NUÔI CON NUÔI

Người nước ngoài thường trú ở nước là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam ?


Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

27 Dec, 2023// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024


Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán ăn tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh nhà hàng, mở quán ăn tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Đầu tư kinh doanh mở nhà hàng, quán cafe tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh mở nhà hàng, quán cafe tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Đăng ký dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Việt Nam ?

12 Dec, 2023// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Đà Nẵng, Việt Nam ?