Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Việt Nam ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Việt Nam ?

Công ty (mẹ) được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài có thể thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đề nghị cơ quan quản lý đầu tư tại Việt Nam, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thực hiện thủ tục thành lập Công ty (con) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vẫn kỹ thuật (Mã ngành CPC 8672) hoặc dịch vụ thiết kế kỹ thuật và các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài các quy định có liên quan của pháp luật về đầu tư và thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại Việt Nam ?

Yêu cầu liên quan:

- Tài liệu về tư cách pháp lý của Công ty (mẹ);

- Bản sao hộ chiếu hợp lệ (liên quan);

- Văn bản xác nhận số dư tiền gửi trong tài khoản của Ngân hàng;

- Hợp đồng thuê nhà làm Văn phòng công ty.

Cơ sở pháp lý:

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914165703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020

26 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật văn bản Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019

26 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật văn bản Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/06/2020

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/06/2020

26 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật văn bản Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/06/2020

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014

26 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật văn bản Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

26 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019