Thời điểm lập hoá đơn đối với cung cấp dịch vụ ?

17 Mar, 2022// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện việc xuất hoá đơn GTGT tại thời điểm nào ?


Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2022

28 Jan, 2022// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán Nhân Dần năm 2022


Thị thực ký hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3 và ĐT4 dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

26 Nov, 2021// Nhóm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh ...

Thị thực (visa) cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam


Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng

05 Aug, 2021// Nhóm: Luật Cư trú

Phòng chống dịch Covid-19, Đà Nẵng đổi mẫu giấy đi đường mới, bắt đầu từ 12 giờ ngày 06/8/2021


Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng

01 Aug, 2021// Nhóm: Luật Cư trú

Phòng chống dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng cấp giấy đi đường cho người dân thống nhất theo mẫu


Điều kiện đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn được phép hoạt động tại Việt Nam phải có tư cách pháp nhân


Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài


Đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài


Hộ kinh doanh có được nộp thuế theo phương pháp kê khai ?

11 Jul, 2021// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế


Đăng ký biến động đất đai

06 Apr, 2021// Nhóm: Luật Đất đai

Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà có thay đổi


Chế độ kế toán hộ kinh doanh

22 Feb, 2021// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh phải nộp tiền thuế theo phương pháp khoán hay kê khai thuế ?


Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2021

10 Feb, 2021// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2021


Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

11 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư kinh doanh tại Việt Nam


Dịch vụ chuyên môn

10 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ chuyên môn tại Việt Nam


Dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan

09 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan tại Việt Nam


Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

08 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam


Dịch vụ thuê hoặc cho thuê kèm hoặc không kèm người điều khiển

08 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ thuê hoặc cho thuê tại Việt Nam


Các dịch vụ kinh doanh khác

08 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư các dịch vụ kinh doanh khác tại Việt Nam