Cha dượng là người Canada nhận con riêng dưới 18 tuổi của Vợ làm con nuôi

25 May, 2024// Nhóm: LUẬT NUÔI CON NUÔI

Thủ tục giải quyết việc cha dượng là người Canada nhận con riêng dưới 18 tuổi của Vợ làm con nuôi?


Cha dượng là người Pháp nhận con riêng dưới 18 tuổi của Vợ làm con nuôi

25 May, 2024// Nhóm: LUẬT NUÔI CON NUÔI

Thủ tục giải quyết việc cha dượng là người Pháp nhận con riêng dưới 18 tuổi của Vợ làm con nuôi?


Mở tài khoản cho công ty nước ngoài tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở nước ngoài, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?


Mở tài khoản cho công ty của Hồng Kông tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Hồng Kông, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?


Mở tài khoản cho công ty của Mỹ tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Mỹ, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?


Mở tài khoản cho công ty của Ấn Độ tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Ấn Độ, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?


Mở tài khoản cho công ty của Đức tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Đức, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?


Mở tài khoản cho công ty của Anh tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Anh, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?


Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận ?


Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Hồng Kông lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Hồng Kông lập, cấp hoặc xác nhận?


Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Thuỵ Sĩ lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Thuỵ Sĩ lập, cấp hoặc xác nhận?


Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Australia lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Australia lập, cấp hoặc xác nhận?


Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Anh lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Anh lập, cấp hoặc xác nhận?


Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Singapore lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Singapore lập, cấp hoặc xác nhận?


Thay đổi họ cho con đẻ dưới 14 tuổi

09 May, 2024// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Thủ tục thay đổi họ cho con đẻ dưới 14 tuổi từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ ?


Thay đổi họ cho con đẻ từ đủ 14 tuổi trở lên

09 May, 2024// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Thủ tục thay đổi họ cho con đẻ tử đủ 14 tuổi trở lên từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ ?


Thay đổi họ của vợ theo họ của chồng người Anh

08 May, 2024// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Thủ tục thay đổi họ của vợ (người Việt Nam) theo họ của chồng người nước ngoài (người Anh hoặc quốc gia khác)


Thay đổi họ của vợ theo họ của chồng người Mỹ

08 May, 2024// Nhóm: LUẬT HỘ TỊCH

Thủ tục thay đổi họ của vợ (người Việt Nam) theo họ của chồng người nước ngoài (người Mỹ hoặc quốc gia khác)