Dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam

22 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Dịch thuật và chứng thực chữ ký người dịch các văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam


Chứng thực bản sao văn bản của nước ngoài tại Việt Nam ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam chứng thực đối với văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp


Giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, có thể chứng thực được không ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ có được dùng làm cơ sở chứng thực bản sao ?


Văn bản của nước ngoài chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Giấy tờ, văn bản của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự trước khi thực hiện chứng thực tại Việt Nam


Giấy tờ do cá nhân tự lập có chứng thực được không ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Cá nhân tự lập giấy tờ, văn bản không có con dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam ?


Văn bản có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Có thể thực hiện chứng thực đối với văn bản có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội ?


Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam ?

03 Jun, 2022// Nhóm: LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài thành lập chi nhánh hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?


Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới ?

03 Jun, 2022// Nhóm: LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam ?


Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

02 Jun, 2022// Nhóm: LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, để thành lập doanh nghiệp kiểm toán ?


Cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cho doanh nghiệp tại Việt Nam ?

01 Jun, 2022// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp tại Việt Nam ?


Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam ?

31 May, 2022// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Công ty kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thành lập chi nhánh cung cấp dịch vụ kế toán tại Việt Nam ?


Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán tại Việt Nam ?

30 May, 2022// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Công ty kinh doanh dịch vụ kế toán ở nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán tại Việt Nam ?


Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp ?

23 May, 2022// Nhóm: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thời hạn người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động ?


Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

19 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng có phải gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động ?


Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

18 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Cơ sở xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, thoả thuận mức lương với người lao động?


Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

10 May, 2022// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Thanh toán bằng tiền mặt hay phải chuyển khoản, khi doanh nghiệp mua phần vốn góp ?


Mẫu hợp đồng lao động ?

09 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động theo mẫu ban hành kèm theo thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003?


Giám đốc công ty FDI có cần giấy phép lao động ?

08 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Người đại diên theo pháp luật của công ty FDI có thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam ?