Tìm kiếm

Mục lục Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020

Mục lục Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020

Mục lục Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021

Mục lục Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế và bãi bỏ các văn bản sau: Khoản 2 Điều 34 Nghị định này.

Mục lục Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

Mục lục Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 04/01/2021, thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

Tiếp theo 1! Mục lục Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

Tiếp theo 1! Mục lục Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 04/01/2021, thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

Tiếp theo 1! Mục lục Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Tiếp theo 1! Mục lục Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Tiếp theo 2! Mục lục Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Tiếp theo 2! Mục lục Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Tiếp theo 3! Mục lục Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Tiếp theo 3! Mục lục Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty thuộc sở hữu của ba (03) thành viên, mua toàn bộ một (01) công ty tnhh htv trở lên thuộc sở hữu của hai (02) doanh nghiệp khác, cùng đầu tư góp vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh trong lĩnh thương mại xuất nhập khẩu, bán buôn hàng hóa ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc mua công ty do các doanh nghiệp khác làm chủ sở hữu ?

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Chủ sở hữu của công ty tại Đà Nẵng, có nhu cầu sử dụng dịch vụ bán toàn bộ công ty cho một cá nhân khác ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan và thực hiện dịch vụ thủ tục bán công ty ?

21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! văn phòng luật sư có thể tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được sử dụng trong doanh nghiệp tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ? được các loại hình doanh nghiệp, công ty sử dụng phổ biến, phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh tại Việt Nam ?

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Dịch vụ thủ tục thành lập công ty tnhh htv tại Đà Nẵng ? trường hợp có 01 thành viên góp vốn bằng tài sản là sản phẩm phần mềm ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng ?

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục mua lại toàn bộ phần vốn góp của một thành viên công ty tnhh htv, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ tại Đà Nẵng ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về thủ tục, quy định về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các bên khi chuyển nhượng phần vốn góp ?

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Dịch vụ thủ tục mở địa điểm kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định pháp luật hiện hành về điều kiện để được kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng ?

Thủ tục đăng ký mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi là lương y có kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y dược học cổ truyền có dùng thuốc hoặc không dùng thuốc được Sở Y tế công nhận, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng ?

Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nhà đầu tư tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại một số công ty đang hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư các quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp đối với mối quan hệ giữa công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết ?

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục giải thể đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam! văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ?

Hướng dẫn tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp thực hiện tra cứu, ghi mã ngành nghề kinh doanh khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn thực hiện tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 cho doanh nghiệp ?