Tìm kiếm

Luật Giao thông vận tải đường bộ

Tư vấn Luật Giao thông vận tải đường bộ, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Giao thông vận tải đường bộ ?

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ?

Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô tại Đà Nẵng, Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Người nước ngoài mua và đăng ký xe ô tô tại Việt Nam ?

Người nước ngoài có thể mua xe ô tô, đăng ký xe ô tô tại Việt Nam đối với trường hợp người nước ngoài, đã thực hiện đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được miễn giấy phép lao động, được cấp thị thực dành cho nhà đầu tư (loại thị thực có ký hiệu DT), có thẻ tạm trú tại Đà Nẵng với thời hạn 02 (hai) năm, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về nội dung này ?

Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô ?

Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô mới tại Đà Nẵng, Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký và chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe ô tô mới ?

Các loại phí, lệ phí khi đăng ký xe ô tô 07 chỗ ngồi ?

Các loại phí, lệ phí và bảo hiểm mà chủ xe ô tô phải mua hoặc nộp khi đăng ký sử dụng xe ô tô loại 07 chỗ ngồi theo quy định của pháp luật, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về nội dung này ?