Tìm kiếm

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng, Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, kinh doanh dịch vu tư vấn du học tại Đà Nẵng, Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài về nội dung này ?

Cấp phép hoạt động giáo dục

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ do doanh nghiệp, công ty đề nghị thành lập ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Tiêu chuẩn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Trình tự thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng, Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn thủ tục pháp lý về nội dung này ?