Tìm kiếm

28 Biểu mẫu văn bản thường dùng dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Văn bản hiện hành hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ? biểu mẫu văn bản thường dùng dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thời hạn chính thức doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thành lập chi nhánh công ty hạch toán độc lập hay phụ thuộc ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về chế độ kế toán, công tác khai thuế đối với chi nhánh của công ty tại Đà Nẵng ?

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ? được quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp chu kỳ năm 2017 và 2018 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty mới thành lập thực hiện thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này cho doanh nghiệp ?