Tìm kiếm

Luật Kế toán

Tư vấn Luật Kế toán, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kế toán ?

28 Biểu mẫu văn bản thường dùng dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp

Văn bản hiện hành hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, biểu mẫu văn bản thường dùng dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ?

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp ?

Công ty mới thành lập thực hiện thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này cho doanh nghiệp ?

Doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử ?

Thời hạn chính thức doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc ?

Thành lập chi nhánh công ty hạch toán độc lập hay phụ thuộc, văn phòng luật sư có thể tư vấn về chế độ kế toán, công tác khai thuế đối với chi nhánh của công ty tại Đà Nẵng ?

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam ?

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về nội dung này ?

Xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng ?

Thủ tục xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp chu kỳ năm 2017 và 2018, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?