Tìm kiếm

Kiểm toán bắt buộc đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam có bắt buộc phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật về việc báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?