Tìm kiếm

Bộ Luật hình sự

Tư vấn Bộ Luật hình sự, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật hình sự ?

Cố ý phạm tội ?

Bộ Luật hình sự quy định đối với hành vi cố ý phạm tội ?

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

Trường hợp nào thì người bị kết án có thể được Toà án quyết định việc xoá án tích trong trường hợp đặc biệt, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật ?

Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

Trường hợp nào thì Tòa án quyết định việc xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật ?

Đương nhiên được xoá án tích ?

Trường hợp nào thì người bị kết án đương nhiên được áp dụng xoá án tích, văn phòng luật sư có thể tư vấn đối với các trường hợp đương nhiên được xoá án tích ?

Xoá án tích là gì ?

Xoá án tích đối với trường hợp đã chấp hành xong hình phạt, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của Bộ Luật hình sự hiện hành đối với trường hợp này ?

Vô ý phạm tội ?

Bộ Luật hình sự quy định đối với hành vi vô ý phạm tội ?

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng ?

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng, như: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp, sau khi có giấy yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc của người khác (Khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 27 Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung) ? 

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự ?

Bộ Luật hình sự quy định đối với tuổi chịu trách nhiệm hình sự ?

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ?

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, văn phòng luật sư có thể tư vấn đối với nội dung liên quan về vấn đề này ?