Tìm kiếm

Tiếp theo 3! Mục lục Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 3! Mục lục Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.

Tiếp theo 2! Mục lục Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 2! Mục lục Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Trường hợp nào thì người bị kết án có thể được Toà án quyết định việc xoá án tích trong trường hợp đặc biệt ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về trường hợp này ?

Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

Chào văn phòng luật sư tại Đà Nẵng! Trường hợp nào thì Tòa án quyết định việc xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Đương nhiên được xoá án tích ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Trường hợp nào thì người bị kết án đương nhiên được áp dụng xoá án tích ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về các trường hợp đương nhiên được xoá án tích ?

Xoá án tích là gì ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Xoá án tích đối với trường hợp đã chấp hành xong hình phạt được quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của Bộ Luật hình sự hiện hành về nội dung này ?  

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp), sau khi có giấy yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc của người khác (Khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 27 Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung), như:

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có thể hiểu như thế nào về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ? văn phòng luật sư có thể tư vấn và trình bày nội dung liên quan về vấn đề này ?