Tìm kiếm

Điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi kết hôn với chồng là người nước ngoài, hiện đang định cư ở nước ngoài, tôi quyết định nhập quốc tịch nước ngoài, văn phòng luật sư có thể tư vấn về các điều kiện để được thôi quốc tịch Việt Nam ?

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi kết hôn với chồng là người nước ngoài, hiện đang định cư ở nước ngoài, tôi quyết định nhập quốc tịch nước ngoài, văn phòng luật sư có thể tư vấn về hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam ?

Giấy tờ, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi định cư ở nước ngoài, quyết định nhập quốc tịch nước ngoài, văn phòng luật sư có thể tư vấn thủ tục, giấy tờ và hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam ?

Đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú có được không ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Dương, nhưng hiện nay đang làm việc, sinh sống và đăng ký tạm trú tại Đà Nẵng, tôi có thể đăng ký kết hôn tại nơi đăng ký tạm trú có được không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về vấn đề này ?

Cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

Chào văn phòng luật sư tại Đà Nẵng! Thủ tục cải chính hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được thực hiện như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn để này ?

Thay đổi họ, chữ đệm và tên cho con tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Vợ chồng tôi sinh con và đăng ký khai sinh, nay chúng tôi muốn thay đổi họ, chữ đệm và tên trong giấy khai sinh cho cho cháu có được không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi hộ tịch của cá nhân theo quy định của pháp luật ?

Thủ tục nhận cha con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, đối với trường hợp chưa đăng ký kết hôn, được thực hiện như thế nào tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục về nội dung này ?

Trở lại quốc tịch Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Người Việt Nam đã thôi quốc tịch Việt Nam và nhập quốc tịch nước ngoài ? nay muốn xin trở lại quốc tịch Việt Nam có được không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật đối với trường hợp này ?

Người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam có thể nhập quốc tịch Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam đối với trường hợp này ?

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được pháp luật quy định như thể nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, được thực hiện như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với trường hợp này ?

Luật Hộ tịch 2014

Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hồ sơ thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam ?

Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư DMS! Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ? được thực hiện như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư DMS! Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ? được thực hiện như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ?

Điều kiện đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Điều kiện thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, được pháp luật quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?