Tìm kiếm

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hộ kinh doanh có phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, khi tạm ngừng kinh doanh ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ?, để tôi có thể tiến hành thủ tục đăng ký hộ kinh doanh được thuận lợi nhất!

Cá nhân, hộ gia đình được đăng ký mấy hộ kinh doanh ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đã đứng tên đăng ký 01 hộ kinh doanh tại Hà Nội, nay tôi có thể đăng ký thêm 01 hộ kinh doanh nữa tại Đà Nẵng được không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn thêm cho tôi về vấn đề này ?

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đã đăng ký địa chỉ hộ kinh doanh tại một địa điểm tại Đà Nẵng, nay tôi muốn mở rộng và đăng ký thêm một địa chỉ hộ kinh doanh tại một địa điểm mới khác có được không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về vấn đề này ?

Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo hình thức đăng ký hộ kinh doanh cá thể, nhưng tôi vẫn chưa nắm rõ quy định của pháp luật về mức thu lệ phí môn bài, văn phòng luật sư có thể tư vấn về vấn đề này ?

Đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi phải thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế đối với hộ kinh doanh như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn giúp tôi vấn đề này ?

Đăng ký hộ kinh cá thể tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ cần thiết kèm theo và báo giá phí dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng ?, để tôi triển khai thực hiện dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh được thuận tiện nhất ?

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ? để tôi có thể triển khai thực hiện dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo hình thức do một cá nhân làm chủ ?

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Cá nhân, hộ gia đình có thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho cá nhân, hộ gia đình về thủ tục đăng ky hộ kinh doanh ?

Chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn chính sách, cách tính thuế đối với hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật ?

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng (3)

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại thành phố Đà Nẵng, trường hợp do một cá nhân làm chủ hộ kinh doanh, văn phòng luật sư có thể tư vấn hồ sơ pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng (2)

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể  tại thành phố Đà Nẵng ? trường hơp do một nhóm cá nhân làm chủ hộ kinh doanh ? văn phòng luật sư có thể tư vấn hồ sơ pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng ? 

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng (1)

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, trường hơp do một hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh, văn phòng luật sư có thể tư vấn hồ sơ pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng ?