Tìm kiếm

Luật Đất đai

Tư vấn Luật Đất đai, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai ?

Phân loại đất tại Việt Nam ?

Đất đai được phân loại như thế nào tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Hành vi bị nghiêm cấm đối với đất đai tại Việt Nam ?

Luật Đất đai quy định về hành vi bị nghiêm cấm đối với đất đai tại Việt Nam, văn phòng luất sư có thể tư vấn ?

Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai ?

Khi có phát sinh tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân trong cộng đồng dân cư với nhau, thì việc giải quyết các tranh chấp này được thực hiện như thế nào ?

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ?

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai bắt buộc phải qua bước hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp, văn phòng luật sư có thể tư vấn định của pháp luật về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ?

Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Việt Nam ?

Tôi đang làm thủ tục đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, đối với thửa đất có nguồn gốc là của ông bà nội để thừa kế lại cho bố mẹ tôi ? văn phòng luật sư có thế tư vấn pháp lý về Sổ dã ngoại và Sổ mục kê có được coi là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất ?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là quyết định hành chính ?

Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là quyết định hành chính, có được coi là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thuế chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam ?

Các loại thuế, phí và lệ phí khi chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất ?

Thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng, gồm có 03 cổ đông, trong đó 01 cổ đồng thực hiện góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về vấn đề này ?

Công trình đường dây điện cao thế 110 KV đi qua vườn nhà ?

Gia đình tôi được các cơ quan chức năng tại địa phương thông báo, một phần diện tích đất trồng cây lâu năm của gia đình tôi nằm trong hành phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 110 KV trên không, đồng thời gia đình tôi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về vấn đề này cho hộ gia đình ?

Làm thế nào để kiểm tra sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ nhà đất ở trước khi mua ?

Trước khi đặt cọc tiền mua một lô đất, có xây dựng nhà ở tại Đà Nẵng, làm thế nào để kiểm tra, nhận biết và xác định xem sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ nhà đất ở đó có phải là sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ thật hoặc của chính chủ đang sử dụng hay không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về nội dung này ?

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng ?

Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà ở hay phân biệt sổ đỏ và sổ hồng, văn phòng luật sư có thê tư vấn quy định của pháp luật về nội dung này ?

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ?

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về nội dung này ?

Thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Thời hạn sử dụng đất tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về nội dung này cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Sử dụng từng loại đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Việc sử dụng các loại đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Hình thức sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Các hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam về nội dung này ?

Nội dung quản lý nhà nước về đất đai tại Việt Nam ?

Luật Đất đai quy định đối với quản lý nhà nước về đất đai tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Địa giới hành chính tại Việt Nam ?

Địa giới hành chính theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?