Tìm kiếm

Mục lục Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Mục lục Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014. Nghị định này thay thế các Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009.

Tiếp theo 1! Mục lục Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

Tiếp theo 1! Mục lục Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014, thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/06/2013.

Tiếp theo 2! Mục lục Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

Tiếp theo 2! Mục lục Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014, thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/06/2013.

Thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thời hạn sử dụng đất tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Sử dụng từng loại đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Việc sử dụng các loại đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam về nội dung này ?

Công trình đường dây điện cao thế 110 KV đi qua vườn nhà ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Gia đình tôi được các cơ quan chức năng tại địa phương thông báo, một phần diện tích đất trồng cây lâu năm của gia đình tôi nằm trong hành phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 110 KV trên không, đồng thời gia đình tôi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về vấn đề này cho hộ gia đình ?

Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng, gồm có 03 cổ đông, trong đó 01 cổ đồng thực hiện góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý có liên quan về vấn đề này ?

Làm thế nào để kiểm tra sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ nhà đất ở trước khi mua ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Trước khi đặt cọc tiền mua một lô đất, có xây dựng nhà ở tại Đà Nẵng ? làm thế nào để kiểm tra, nhận biết và xác định xem sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ nhà đất ở đó có phải là sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ thật hoặc của chính chủ đang sử dụng hay không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà ở hay phân biệt sổ đỏ và sổ hồng ? văn phòng luật sư có thê tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thuế chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các loại thuế, phí và lệ phí khi chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là quyết định hành chính không ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính ? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là quyết định hành chính không? có được coi là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đang làm thủ tục đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, đối với thửa đất có nguồn gốc là của ông bà nội để thừa kế lại cho bố mẹ tôi ? văn phòng luật sư có thế tư vấn pháp lý về Sổ dã ngoại và Sổ mục kê có được coi là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất ?

Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Khi có phát sinh tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân trong cộng đồng dân cư với nhau, thì việc giải quyết các tranh chấp này được thực hiện như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này cho hộ gia đình ?

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai bắt buộc phải qua bước hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp có phải không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ?

Phân loại đất tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Đất đai được phân loại như thế nào tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với đất đai tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Pháp luật quy định những hành vi bị nghiêm cấm đối với đất đai tại Việt Nam ? văn phòng luất sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?