Tìm kiếm

Thời điểm doanh nghiệp chính thức áp dụng hoá đơn điện tử ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thời điểm chính thức bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội  dung này ?

Đối tượng, doanh nghiệp nào phái áp dụng hoá đơn điện tử ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Đối tượng, doanh nhiệp nào bắt buộc phải áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử, khi cung cấp hàng hóa dịch vụ tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Đăng ký mua chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế điện tử của công ty bằng chữ ký số công cộng như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký mua chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp ?