Tìm kiếm

Luật Công chứng

Tư vấn Luật Công chứng, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Công chứng ?

Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ ở đâu ?

Thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng mua bán căn hộ ở TP HCM tại văn phòng công chứng ở TP Hà Nội có được không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Công chứng hợp đồng mua bán nhà đã được soạn thảo sẵn ?

Mua nhà ở tại Đà Nẵng, hai bên đã soạn thảo và đồng ý các nội dung trong hợp đồng, văn phòng công chứng tại Đà Nẵng có thể công chứng hợp đồng đã soạn thảo sẵn được không ?

Công chứng viên soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà ?

Công chứng viên văn phòng công chứng có thể thực hiện soạn thảo hợp đồng cho thuề nhà, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về nội dung này ?

Hợp đồng thuê nhà thời hạn trên 06 tháng có bắt buộc phải công chứng ?

Hợp đồng thuê nhà thời hạn trên 06 tháng có bắt buộc phải công chứng, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài tại Việt Nam ?

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu tương đương của cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Một số giấy tờ của nước ngoài không phải hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam ?

Bản sao hộ chiếu của của người nước ngoài có cần phải thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, trước khi thực hiện chứng thực bản sao tại cơ quan chức năng tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Công ty ở nước ngoài có thể uỷ quyền ký kết hợp đồng thuê nhà tại Việt Nam ?

Có thể uỷ quyền cho một người Việt Nam đại diện cho công ty ở nước ngoài trực tiếp ký kết hợp hợp đồng thuê nhà với bên cho thuê nhà tại Văn phòng công chứng ở Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về vấn đề này ?

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế ?

Thủ tục rút toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm ở Ngân hàng của người thân trong gia đình đã qua đời, thực hiện thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm như thế nào ?

Bản sao giấy chứng minh nhân dân chứng thực, có thời hạn sử dụng đến khi nào ?

Chứng thực bản sao giấy tờ từ bản chính ? thời hạn có giá trị sử dụng đối với “bản sao giấy chứng minh nhân dân được chứng thực theo quy định của pháp luật”, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục chứng thực tại Việt Nam đối với bản sao giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, như: hộ chiếu của người nước ngoài, bằng lái xe ô tô của người nước ngoài, giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản ở nước ngoài và các giấy tờ, văn bản khác, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Khai nhận di sản thừa kế đối với trường hợp có người mất tích ?

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế nhà và đất ở do cha mẹ để lại sau khi qua đời không có di chúc, trong đó có một người con đã mất tích hơn hai năm, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế ?

Cha mẹ đã mất, không để lại di chúc, chỉ có hai người con thành niên đã lập gia đình, hai anh em cùng đứng tên đồng sở hữu đối với tài sản là nhà và đất ở do cha, mẹ để lại sau khi qua đời, văn phòng luật sư có thể tư vấn thủ tục về nội dung này ?