Tìm kiếm

Tiếp theo 2! Mục lục Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Tiếp theo 2! Mục lục Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/012017. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/012017. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

Tư vấn thủ tục lập di chúc online

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục lập di chúc, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ di chúc ?

Di sản dùng vào việc thờ cúng ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Cha mẹ tôi có nguyện vọng lập di chúc để lại di sản, tài sản là nhà và đất ở của cha mẹ tôi đứng tên trong sổ đỏ, dùng làm nhà thờ họ sau khi cha mẹ tôi qua đời, như vậy có được không ? văn phòng luật sư cho thể tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục lập di chúc ?

Di chúc của người không biết chữ ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Người không biết chữ, có thể thực hiện thủ tục lập di chúc để lại di sản thừa kế của mình cho người khác ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Chiếm hữu không ngay tình ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Chiếm hữu không ngay tình là gì ? người chế biến không ngay tình, người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật và không ngay tình ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về nội dung này ?

Chiếm hữu ngay tình ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Chiếm hữu ngay tình là gì ? chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai, giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ? văn phòng luật sư có thể tư vấn nội dung quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Tài sản của người thứ ba ngay tình ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tài sản của người thứ ba ngay tình ? Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về nội dung này ?

Cử, chỉ định người giám hộ

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Quy định của pháp luật dân sự về việc cử, chỉ định người giám hộ, trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân dự không có người giám hộ đương nhiên ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Người giám hộ đương nhiên ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Quy định của pháp luật dân sự về người giám hộ đương nhiên của người được giám hộ ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

15 mẫu hợp đồng dân sự thông dụng dành cho doanh nghiệp, cá nhân

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo một số hợp đồng dân sự thông dụng cho doanh nghiệp ? theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015 ? được sử dụng phổ biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ?

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản: là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau. Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc đăng ký, nếu pháp luật có quy định (Khoản 1, 2 Điều 455 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan (Điều 430 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Một số mẫu hợp đồng dân sự thông dụng dành cho doanh nghiệp, cá nhân

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo một số mẫu hợp đồng dân sự thông dụng theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015, sử dụng cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ?

Ghi giá trị trong hợp đồng dịch vụ bằng USD có được không ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi muốn được luật sư tư vấn đối với trường hợp doanh nghiệp Việt Nam, ký kết hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam, thì hai bên có thể thoả thuận ghi giá trị thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD) trong hợp đồng dịch vụ có được không ?

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với nhà và đất ở ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục khai nhận di sản thừa kế là nhà và đất ở đối với trường hợp cả cha và mẹ hiện tại đều đã mất ? không để lại di chúc, chỉ có hai người con thành niên đã lập gia đình ? cả hai anh em có thể đứng tên đồng sở hữu đối với tài sản ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về vấn đề này ?

Lập di chúc bằng văn bản ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Quy định của pháp luật liên quan đến việc lập di chúc bằng văn bản, chuyển toàn bộ tài sản là nhà đất cho người được hưởng di sản theo di chúc được thực hiện như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về vấn đề này ?

Bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi ký hợp đồng đào tạo vào ngày 15/11/2004, nay bị kiện yều cầu bồi thường gấp 2 lần số tiền đã nhận với lý do là thời điểm vi phạm hợp đồng xảy ra trước ngày 10/12/2013, không được áp dụng Nghị định số 143/NĐ-CP ngày 24/10/2013, có mức bồi thường 1 lần ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?