Tìm kiếm

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục cấp thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Nhà đầu tư nước ngoài, công ty FDI tại Đà Nẵng Việt Nam có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đề nghị cấp thị thực có nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật và thực hiện dịch vụ cấp thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Nhà đầu tư nước ngoài, công ty FDI tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục cấp thẻ tạm trú dài hạn dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp ?

Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam ?

Người nước ngoài được cấp visa đầu tư, thẻ tạm trú tại Việt Nam, thời hạn tạm trú của tôi đã được hơn 03 năm có thể thực hiện thủ tục để được cấp thẻ thường trú tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về vấn đề này cho người nước ngoài tại Việt Nam ?

Thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam ?

Người nước ngoài có vợ, chồng là người Việt Nam, có thể được miễn thị thực tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về nội dung này ?

Nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú ?

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định đối với nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú ?

Các hành vi bị nghiêm cấm ?

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định về các hành vi bị nghiêm cấm ?

Ký hiệu thị thực ?

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định về ký hiệu thị thực ?