Tìm kiếm

Thủ tục mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi là lương y có kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y dược học cổ truyền có dùng thuốc hoặc không dùng thuốc được Sở Y tế công nhận, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục đăng ký mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng ?

Giấy phép hoạt động y học cổ truyền tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động y học cổ truyền tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và tư vấn pháp lý về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền ?

Mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và tư vấn pháp lý về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ?