Tìm kiếm

Luật Cư trú

Tư vấn Luật Cư trú, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Cư trú ?

Các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú ?

Luật Cư trú quy định đối với các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú ?

Thủ tục đăng ký thường trú ?

Tôi được vợ chồng anh trai đồng ý tôi nhập chung vào sổ hộ khẩu của anh chị tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn thủ tục đăng ký thường trú trong trường hợp này ?

Thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu tại Đà Nẵng ?

Tôi có thời gian tạm trú, sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng được hơn 02 năm, đã mua nhà đất ở tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn thủ tục và thực hiện dịch vụ nhập hộ khẩu tại Đà Nẵng ?

Giấy chuyển hộ khẩu ?

Có phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu khi chuyển nơi thường trú, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Có thể nhập chung vào sổ hộ khẩu của người thân trong gia đình ?

Có thể nhập chung vào sổ hộ khẩu của người thân trong gia đình tại thành phố trực thuộc trung ương, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?