Tìm kiếm

Giấy chuyển hộ khẩu ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu ? khi chuyển nơi thường trú ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu tại Đà Nẵng ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có thời gian tạm trú, sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng được hơn 02 năm ? đã mua nhà đất ở tại Đà Nẵng ? văn phòng luật sư có thể tư vấn thủ tục và thực hiện dịch vụ nhập hộ khẩu tại Đà Nẵng ?

Luật Cư trú 2013

Luật Cư trú số 03/VBHN-VPQH ngày 11/07/2013 quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Thủ tục đăng ký thường trú ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi được vợ chồng anh trai đồng ý tôi nhập chung vào sổ hộ khẩu của anh chị tại Đà Nẵng ? văn phòng luật sư có thể tư vấn thủ tục đăng ký thường trú trong trường hợp này ?

Có thể nhập chung vào sổ hộ khẩu của người thân trong gia đình ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có thể nhập chung vào sổ hộ khẩu của người thân trong gia đình tại thành phố trực thuộc trung ương ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?